prev next

Стая Шагри

Характерено заобляне в контура оформя визията на серията. Можем да го забележим във всички мебели – двуетажното легло, двете работни места, телевизионния модул и гардероба.

Двуетажното легло заема цетрално място в стаята. То е комбинация от ниско, високо легло и етажера. Стъпаловидното разположение на модела увеличава пространството и осветеността на долното легло. Вградената етажера дискретно осигурява открити обеми за книги и играчки.

Работният кът е комбинация от две огледално проектирани работни места. Формата, работната му площ и прилежащите обеми следват стила и пропорциите на стаята.

Дизайнът на телевизионният модул е проекция на функция му, върху общата визия.

Разпределението на гардероба показва различни решения за дрехите на децата. Цветовото групиране на челните повърхности, намалява визуално габарита му. Tъмната ниша коригира обема му, като привидно „поглъща“ еднородно оцветените зони.