prev next

Стая Палячо

Схема 16 показва обзавеждане на почти квадратна стая с нестандартни детайли. Дизайнът е необичаен, резултат от съчетаване на неправилни форми в ярки цветове. Интериор, създаден с агресивни модули, крие опасност от изграждане на небалансирана и некомфортна среда. За да избегнем този резултат, би трябвало внимателно да организираме, неправилните детайли в привлекателни за окото групи. Вариант 16 развива идеята за асиметрични форми в симетрични композиции.

В модела са разработени двуетажно легло, гардероб, две работни места и TV модул.

За да се балансира и обедини детската среда, нестандартните елементи  са повтарени многократно в различните мебели. В най-голяма степен те присъстват в централното работно място и TV модула. Двете композиции взаимно се уравновесяват, като повтарят габаритите и формите си. Заобикалящите ги контейнери, осигуряват необходимата доза еднаквост и полезни затворени обеми.

Работното място до прозореца е миксирана функция на централното бюро и леглото. Поставени на срещуположната стена, леглото и гардеробът взаимно прикриват дълбочината си.