prev next

Стая Китайска стена

Идея 15 е развита в съставно помещение. В този случай, архитектурният контур маркира основните зони на детската среда. Мястото за почивка, къта за работа, TV сектора и периметъра за игра са предварително разпределени от размерите и пропорциите на макета.

В представения вариант  площа за почивка и работа се сливат. Схематично пространството би могло да се раздели на два равнопоставени сектора. В единия са разположени леглото и работната секция, а в другия са гардеробът и TV композицията.  Двете зони са с балансирани цвят, обем и височина.

Модулите са разработени в два контрастни цвята. Тези със светъл корпус са изградени от еднакви елементи, с повтарящи се размери. С тъмен корпус са леглото, пейката, масичките и гардероба. Всички те са резултат от модулирането на едни и същи форми, с различна функционалност.

Предимство на стаите с повече от 4 прави ъгъла е, че позволяват средата да се оползотвори оптимално. В повечето случаи, те безпроблемно осигуряват достатъчно лично пространство и мебелна площ.